Kiran Bedi: کیران بِدی: رفتاری نو از یک معاون رئیس پلیس

کیران بِدی دارای رزومه بسیار شگفت آوری میباشد. او قبل از اینکه مدیر کل پلیس هند شود، یکی از خطرناکترین زندانهای آن کشور را اداره میکرد. او روشهای تازه برای پیشگیری و آموزش و پرورش بوجود آورد و زندانها را تبدیل به مراکز آموزش و مدیتیشن کرد. او نظر خود را در مورد رهبري الهامی در TEDWomen شرح میدهد.