امیلی واپینک : چرا بعضی از ما تنها یک توان و استعداد وجود ندارد

هنگامی که بزرگ شدید می‌خواهی چکاره شوید؟ خوب، اگر شما مطمئن نیستید که می‌خواهید فقط یک شغل در همه عمر خود داشته باشید، تنها نیستید. در این سخنرانی روشنگرانه، نویسنده و هنرمند امیلی واپنیک در مورد افرادی توضیح می‌دهد که چندین توانایی دارند-- کسانی که طیف وسیعی ازعلایق و شغل‌ها طول عمر دارند. آیا شما یکی از آنها هستید؟