بندتا برتی: روش عجیبی که گروه هایی مثل «داعش» در قدرت باقی می مانند

داعش، حزب الله، حماس. این سه گروه خیلی معروف در خشونت هستند - ولی این فقط قسمتی از چیزی است که آنها انجام می دهند، به گفته بندتا برتی تحلیل گر سیاسی، آنها نیز تلاش می کنند تا مردم را به سوی خود بیاورند: با ایجاد مدارس و بیمارستان ها،‌ارائه ایمنی و امنیت وپُر کردن خلأ های ایجاد شده توسط دولت ها. فهمیدن مرزه‌های فعالیتی این گروه ها استراتژی هایی جدیدی را برای پایان دادن به خشونت ارائه می ‌دهد.