جیل فارانت: چگونه می‌توانیم محصولاتی تولید کنیم که بدون آب دوام آورند؟

با رشد روزافزون جمعیت جهان و تاثیر تغییرات آب و هوایی بیش از پیش ضرورت تامین غذای عده بیشتری و با زمین حاصلخیز کمتری وجود دارد. زیست شناس مولکولی جیل فارنت در مورد قضیه نادری تحقیق میکند که ممکن است کمک کند: «گیاهان رستاخیزدار»؛ گیاهان فوق مقاومی که به نظر می‌رسد می‌توانند از عالم مرگ بازگردند. آیا آنها می‌توانند تولید غذا در جهان رو به خشکی و گرمی آینده را تضمین کنند؟