سایوپی مومبا: فناوری پزشکی طراحی‌شده برای پاسخ به نیازهای آفریقا

در آفریقای سیاه، قطعی برق، ضریب نفوذ پایین فناوری، سرعت کم اینترنت و کمبود کارکنان در بیمارستان‌ها، نظام‌های درمانی را مختل کرده است. برای رفع این مشکلات در مالاوی، همکار TED سایوپی مومبا و گروهش، یک سیستم جدید را از ابتدا ساختند -- از نرم‌افزار مدیریت پرونده‌های الکترونیکی درمانی تا زیرساخت‌های مورداستفاده برای پشتیبانی از آن. در این سخنرانی کوتاه و مفید، مومبا توضیح می‌دهد چگونه یک ذهن همه فن حریف می‌تواند به تغییر درمان در محیط‌هایی با امکانات کم کمک کند.