Noah Wilson-Rich: نوآه ویلسون ریچ: همه شهرها به زنبورهای عسل سالم نیاز دارند

زنبورها با سرعت و به طرز مرموزی از مناطق روستایی ناپدید شده‌اند که برای کشاورزی خطرناک است. اما به نظر می‌رسد زنبورها در محیط‌های شهری شکوفا هستند و شهرها نیز به کمک آنها نیاز دارند. نوآه ویلسون ریچ پیشنهاد می‌کند که زنبورداری شهری ممکن است بتواند در دوباره زنده کردن یک شهر و یک گونه نقشی بازی کند. (فیلمبرداری شده در TEDxBoston.)