آندراس راپتوپولوس: جاده ای وجود ندارد؟ از پهپاد‌ها استفاده کنیم

یک میلیارد نفر در جهان، به جاده‌های دائمی در تمام سال دسترسی ندارند. آیا ساختار اینترنت می تواند الگویی برای طراحی شبکه ای برای حل این مشکل باشد؟ آندراس راپتوپولوس از شرکت "مَتِرنِت" این طور فکر می کند. او ساختار جدیدی را برای سیستم حمل و نقل معرفی می کند که از روبات‌های پرنده ی هوشمند استفاده می کند تا دارو، غذا، محصولات مختلف و سایر مایحتاج را به هر جایی که مورد نیاز هستند برساند.