در سال 99 منتظر چه خودروهایی در بازار ایران باشیم؟

در سال 99 منتظر چه خودروهایی در بازار ایران باشیم؟
موتور جستوگر خبری شنایا - بازار خودرو ایران سال آینده را با امیدواری آغاز می‌کند؟ این پرسشی است که بستگی به دو چیز دارد.

0