مدیریت منابع چاره ای برای نظام سلامت

مدیریت منابع چاره ای برای نظام سلامت
موتور جستوگر خبری شنایا - مدیریت منابع به معنی محدود کردن ارائه خدمات سلامت به مردم نیست، بلکه به معنای هزینه کرد بهینه منابع بر اساس راهنماهای ‏بالینی و در چهارچوب نظام ارجاع است

معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت گفت: منابع مالی کشور محدود است و در شرایط فعلی چاره ای جز ‏مدیریت بهینه منابع و مصرف وجود ندارد.‏ شاهرخ رامزی درباره مدیریت منابع در نظام سلامت افزود: به هر حال با توجه به محدودیت های منابع، باید برای مدیریت ‏منابع قدم برداشته شود و دستگاه های اجرایی و سازمان های دولتی باید این اقدام را آغاز می کردند؛ چرا که نمی توان بدون توجه به منابع ‏کشور، تولید هزینه شود و بدهی ایجاد کرد.‏ وی ادامه داد: مدیریت منابع به معنی محدود کردن ارائه خدمات سلامت به مردم نیست، بلکه به معنای هزینه کرد بهینه منابع بر اساس راهنماهای ‏بالینی و در چهارچوب نظام ارجاع و جلوگیری از هدر رفت منابع با شناسایی و ممانعت از تقاضای القایی در دریافت خدمات است.‏ بنابر اعلام روابط عمومی سازمان بیمه سلامت، رامزی بیان کرد: در همه کشورهای دنیا خدمات سلامت در چهارچوب تعریف شده ارائه می شود و بیمه ها ملزم به اجرای این ‏چهارچوب ها هستند. با این معنی که نظام های سلامت تعهدی ایجاد نمی کنند که سازمان های بیمه گر درمانی مجبور به پرداخت هزینه هایی شوند که ‏خارج از چهارچوب های تعریف شده است.‏ معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت اظهار کرد: به هر حال خدمات سلامت به هیچ عنوان محدود ‏نمی شود و مدیریت منابع به معنی محدودیت در ارائه خدمات نیست.   منبع:ایسنا