بیمه سلامت در حفاظت مالی از بیمه‌شدگان

بیمه سلامت در حفاظت مالی از بیمه‌شدگان
موتور جستوگر خبری شنایا - عضو هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت گفت: رسالت اصلی سازمان بیمه سلامت، حفاظت مالی از بیمه‌شدگان و بخصوص محرومان در برابر ‏هزینه‌های درمانی است.‏

عضو هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت گفت: رسالت اصلی سازمان بیمه سلامت، حفاظت مالی از بیمه شدگان و بخصوص محرومان در برابر ‏هزینه های درمانی است.‏ عزت اله گل علیزاده در نشست هم اندیشی با اصحاب حوزه سلامت استان خراسان جنوبی افزود: بنا به اظهار برخی کارشناسان چیزی حدود ‏‏۹ درصد از تولید ناخالص ملی به حوزه سلامت اختصاص دارد. در برخی کشورها با درصد پایین تر از تولید ناخالص ملی، وضعیت ‏بهتری نسبت به ایران در حوزه بهداشت و درمان دارند. باید بررسی کنیم که مشکل کار کجاست. تا وقتی نظام ارجاع و سطح بندی ‏خدمات و راهنماهای بالینی مستقر نشده، حتی اگر ۲ برابر شرایط حاضر هم پول به حوزه سلامت وارد شود، باز هم کافی نیست.‏ وی ادامه داد: برای مدیریت منابع باید ارائه دهندگان خدمات سلامت پای کار باشند و از طرفی نمی شود بخشنامه ای بدون نظر ارائه ‏دهندگان خدمات سلامت صادر کرد.‏ عضو هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت اظهار کرد: یکی از اقدامات خوب سازمان بیمه سلامت در یک سال اخیر، سفرهای استانی و ‏نشست با اصحاب سلامت استان ها است که در این نشست ها، چالش ها و مشکلات ارائه دهندگان خدمات سلامت در استان ها بررسی ‏می شود. برگزاری جلسه ها با انجمن های علمی پزشکی و تعامل با ارائه دهندگان خدمات سلامت در سازمان بیمه سلامت وجود دارد. ‏همچنین نظرها و صحبت های مردم و بیمه شدگان نیز از طریق سامانه ۱۶۶۶ شنیده شده و در تصمیم گیری ها به کار گرفته می شود.‏ بنابر اعلام روابط عمومی سازمان بیمه سلامت، علی اربابی، مدیرکل بیمه سلامت استان خراسان جنوبی نیز در این نشست ضمن ارائه گزارشی از خدمات بیمه سلامت در این استان، ‏بیان کرد: بیمه سلامت در استان خراسان جنوبی با حدود ۳۰۵ مرکز تشخیصی و درمانی قرارداد دارد و خدمات سلامت در سطوح ‏مختلف به بیمه شدگان ارائه می شود. در سال ۹۶ و ۹۷ با توجه به فعالیت های سازمان بیمه سلامت توانستیم با همفکری و همکاری ‏جامعه پزشکی، سمت و سوی درمان استان خراسان جنوبی را به سمت نیاز مردم هدایت کنیم. این کار مهم با توجه به همه گرانی ها و ‏تورم موجود در کشور انجام شد. همچنین مدیریت منابع نظام سلامت بدون کاهش کیفیت و کمیت خدمات و در سقف بودجه سازمان بیمه ‏سلامت انجام شد.‏ اربابی ادامه داد: سازمان بیمه سلامت به شدت نیازمند تخصیص اعتبارات از طرف دولت و سازمان برنامه و بودجه است و اگر این ‏تخصیص به موقع انجام نشود، جامعه پزشکی دچار مشکل می شود. در سال گذشته اعتبارات ۹ ماه به موقع تخصیص پیدا کرد و با ‏وجود همه مشکلات مالی، تسویه حساب دانشگاه علوم پزشکی استان با ۷۰ درصد تسویه حساب مطالبات تا آذر ماه و مطالبات سایر ‏موسسه های پزشکی نیز تا آبان ماه انجام شد.