دبابتی ها طبق ضوابط بیمه سلامت دارو می گیرند

دبابتی ها طبق ضوابط بیمه سلامت دارو می گیرند
موتور جستوگر خبری شنایا - رئیس گروه دارو دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت گفت هیچ تغییری در ضوابط ارائه دارو به بیماران دیابتی تحت پوشش بیمه سلامت در جهت محدود نمودن یا کاهش تعهدات ایجاد نشده است.

به گزارش درمانسرا به نقل از خبرگزاری مهر، نوشین جزایری، اظهار داشت: داروهای بیماران دیابتی برابر فهرست داروهای مورد تعهد سازمانهای بیمه گر پایه و با توجه به ضوابط مربوطه؛ دراختیاراین بیماران قرار می گیرد. بیماران دیابتی برای کنترل بیماری از داروهای خوراکی و یا تزریقی استفاده می کنند. وی افزود: درهمین رابطه اشکال دارویی متنوع و متفاوتی از انسولین های تزریقی مشتمل بر ویال و یا قلم های تزریقی از سوی مراکز طرف قرارداد با پوشش بیمه ای به بیمه شدگان ارائه می شود. جزایری ادامه داد: داروهای بیماران دیابتی جزو پر هزینه ترین داروها برای سازمان بیمه سلامت است، به طوری که هزینه پرداختی بابت انسولین های قلمی، اولین رتبه را درهزینه های دارویی این سازمان به خود اختصاص داده است. وی تصریح کرد: سهم سازمان بیمه سلامت برای انسولین های قلمی در سال ۹۷ بیش از ۲۳۵ میلیارد تومان بوده اما با وجود رشد فزاینده هزینه ها، ضوابط ارائه داروها از سال ۹۶ تاکنون تغییری نکرده و درضوابط ارایه خدمت، هیچ محدودیتی اعمال نشده است. ارائه انسولین های قلمی منوط به ارایه مدارک و مستندات پزشکی دال بر بیماری دیابت می باشد و این انسولین ها تا سقف ۷ عدد درماه بدون محدویت و بیش از آن با تایید کمیته علمی تخصصی قابل پرداخت است. رییس گروه دارو دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت، با بیان اینکه درسال ۹۷ بیش از ۱۹۵ هزار بیمه شده این سازمان از انسولین های قلمی استفاده کرده اند، اظهار داشت: امروزه با شیوع به نسبت بالای بیماری دیابت در کشور، اقدامات پیشگیرانه از جمله اصلاح شیوه زندگی، بیش از پیش ضرورت خواهد داشت.