چرا قسمت های مختلف بدن پوست پوست میشوند

چرا قسمت های مختلف بدن پوست پوست میشوند
موتور جستوگر خبری شنایا - پوست پوست شدن قسمت های مختلف بدن بسیار آزار دهنده است و برای مرد و زن هم فرقی ندارد. به هرحال هردو احساس میکنیم که همچون یک خزنده در حال پوست انداختن هستیم. بسیاری از این موارد به خاطر هوای سردو خشک زمستانی است که با کرم های مرطوب کننده قابل حل است اما اگر در دیگر فصول سال هم این مشکل را د

0