عکس روز | چهره‌ای دیگر از ماه

عکس روز | چهره‌ای دیگر از ماه
موتور جستوگر خبری شنایا - عکسی جدید با وضوح و سایه‌روشن بالا از طرف رو به زمین کره ماه که از ترکیب کردن عکس‌های گوناگونی از ماه در یک دوره دو هفته‌ای با شیوه‌ای جدید ایجاد شده است.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از لایوساینس آندرو مک‌کارتی برای ایجاد این عکس از  بخش‌های از تصاویر کره ماه که بالاترین کنتراست را داشتند، استفاده کرد و با در آمیختن انها از بافت غنی را از سطح ماه را به وجود آورد. این بخش‌ها خطوط درازی روی غبارهای سطح  ماه هستند که ماه را به شبکه‌ای از مناطق تاریک و روشن تقسیم می‌کنند و بسته به این که ماه در چه مرحله‌ای از هلال تا بدر قرار داشته باشد، در حرکت هستند  و هر روز بخش‌های جدید از سطح ماه را پنهان یا آشکار می‌کنند. از آنجایی که این خطوط در مرکز تاریکی و روشنی در سطح ماه هستند، سایه‌ها  در ماه‌چاله‌های نزدیک به آنها دراز و تشدید می‌شوند. مک‌کارتی با توجه به این ویژگی دوربینش هر شب روی نزدیک چاله‌های نزدیک به این خطوط متمرکز کرد و این کار را برای دو هفته تا هنگام رسیدن ماه به بدر کامل ادامه داد. هنگامی که ماه به بدر کامل رسید، او مجموعه‌ای از عکس‌ها با کنتراست بالا و با وضوح بالای از هر یک از چاله‌های ماه در طرف رو به کره زمین داشت. او سپس با در آمیختن این عکس‌ها این عکس کامپوزیت را از آنها ایجاد کرد که گرچه عکسی حقیقی نیست، اما با آن بسیار راحت‌تر می‌توان سطح ماه را شناسایی کرد.