تقاضای عده‌ای از نمایندگان برای تشکیل «کمیسیون ویژه فضای مجازی»

تقاضای عده‌ای از نمایندگان برای تشکیل «کمیسیون ویژه فضای مجازی»
موتور جستوگر خبری شنایا - نماینده مردم تهران در مجلس از تقاضای عده‌ای از نمایندگان برای تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال خبر داد.

رضا تقی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، از تقاضای عده‌ای از نمایندگان برای تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال خبر داد. وی با اشاره به اینکه روز گذشته در صحن علنی مجلس برای تشکیل این کمیسیون امضا جمع‌آوری شد، ادامه داد: بیش از ۲۰ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم این طرح را امضا کردند و تقدیم هیئت رئیسه شد. تقی‌پور بیان کرد: برای اینکه تشکیل کمیسیون فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال سرعت بیشتری به خود بگیرد،  ما درخواست تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال را به هیئت رئیسه تقدیم کردیم. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تفاوت کمیسیون ویژه و دائمی در این است که کمیسیون ویژه با حضور تعدادی از نمایندگان سایر کمیسیون‌ها و برای پیگیری یک موضوع خاص تشکیل می‌شود و دائمی نیست. برای مثال در سال‌های قبل کمیسیون ویژه حمایت از کار و تولید ایرانی تشکیل شد. وی اظهار داشت: تشکیل کمیسیون دائمی فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال مستلزم تغییر در آیین‌نامه داخلی مجلس است و یا باید به تعداد کمیسیون‌های تخصصی اضافه شود و یا اینکه برخی از کمیسیون‌ها تغییر نام دهند.