پائولا آنتونلی: تاریخ ۳٫۰۰۰ ساله هودی

هودی چیزی خیلی بیشتر از یک گرمکن راحت است. موزه‌دار طراحی پائولا آنتونلی ما را به تاریخ آن می‌برد.