Lisa Winer: آیا می‌توانید معمای ویروس را حل کنید؟ - لیزا وینر

گروه تحقیقاتی شما یک ویروس ماقبل تاریخ را کشف کرده است که در لایه‌های یخ باقی مانده است و برای مطالعه جدا شده است. بعد از یک شب کار طولانی می‌خواهید آزمایشگاه را تعطیل کنید که ناگهان زلزله‌ای ناگهانی رخ می‌دهد و تمام ظرف‌های نمونه را می‌شکند. آیا می‌توانید پیش از باز شدن دریچه‌ها ویروس را نابود کنید و از پخش شدن طاعونی مرگبار در هوا جلوگیری کنید؟ درس از لیزا وینر، انیمیشن از آرتریک استودیو.