Jeff Dekofsky: آیا ریاضیات کشف شده یا ابداع شده است؟ - جف دکافسکی

درس کامل را اینجا ببینید: آیا اگر انسان‌ها نبودند ریاضیات وجود داشت؟ آیا ما مفاهیم ریاضی را ساختیم تا به ما کمک کنند که جهان اطراف‌مان را بشناسیم، یا ریاضی زبان اصلی جهان است؟ «جف دکافسکی» برخی از استدلال‌ها را درباره این سوال تاریخی که بحث‌های داغی داشته است دنبال می‌کند درس از: جف دکافسکی انیمیشن از: Tremendousness Collective