چیپ کید: طراحی کتاب بچه بازی نیست. راستش، هست.

"چیپ کید" از روی جلد کتاب ها در مورد آن ها قضاوت نمی‌کند، او جلد‌هایی را طراحی می‌کند که محتوای کتاب را در خود دارند -- و این کار را با شوخ طبعی شریرانه ای انجام می دهد. در یکی از خنده دار ترین سخنرانی های مراسم TED2012، او هنر و تفکر عمیق مربوط به طراحی‌های جلدش را نشان می‌دهد. (ضبط شده در بخش "استودیوی طراحی" در TED2012، میزبانی شده توسط چی پِرلمَن" و "دِیوید راکوِل".)