تری مور: چرا حرف X مجهول است؟

چرا حرف X نماد مجهول است؟ در این بحث کوتاه بامزه، تری مور جواب شگفت آوری را می‌دهد.