تیتو دلر: پاداش عالی من

تیتو دلر نوازنده سبک آهنگی بلوز نواهای نیویورکی ساخته شده ی خودش را با سبک اهنگ بلوز دلتای می سی سی پی پیش از جنگ،ترکیب می کند. او صحنه را در برمی گیرد،آواز می خواند و یک اجرا هیجان آور از آهنگش (پاداش عالی من) دارد.