ویشان چاکرابارتی: چه طور می‌توانیم شهرهای بی‌زمان برای آینده جمعی‌مان بسازیم

ویشان چاکرابارتی، معمار، بر این باور هست که تشابهی پیشرونده، تعداد زیادی از شهر های جدید ما را تسخیر کرده است. این شکلی کالبدی، که نتیجه عمل به قوانین و مقررات ساخت، تولید انبوه و مسایل امنیتی هست، در بین بقیه دلایل دیگر، باعث یک ریختی اجتماعی و روانی نیز شده. در این سخنرانی چاکرابارتی ما را به طراحی شهرهای جذاب و شاعرانه گذشته فرامی‌خواند. شهرهایی که فرهنگ محلی خود را در بر دارد و بر اساس نیازهای امروزه دنیا و اقلیم، سازگار هستند.