اندرو دنت: برای از بین بردن زباله، باید دوباره هر‌ چند بار آن چه را که می‌خواهی بازسازی و بازیافت کنی

اندرو دنت می‌گوید، هیچ‌چیز مثل دور انداختن اشیاء نیست- وقتی ظرف غذا، اسباب‌بازی شکسته، یا جوراب‌های کهنه را در سطل زباله می‌اندازی، این‌ها به شکل اجتناب‌ناپذیر سبب افزایش زباله‌های مدفون‌شده می‌گردند؛ اما می‌توانیم هوشمندانه‌ترهرچند بار که بخواهیم، آن‌ها را به محصولاتی تبدیل کنیم. دنت نمونه مثال‌های جالب‌توجهی درباره صرفه‌جویی مطرح می‌کند- استفاده ازآنچه نیاز داری، هر چند بار که بخواهی، به شکلی که مجبور نباشی هیچ‌چیز نو بخری- همچنین پیشرفت علم مواد، مثل مواد الکترونیکی ساخته‌شده از نانو سلولز و