نرى اوكسمان: طراحى در تقاطع فناورى و زيست شناسى

نرى اوكسمان معمار و طراح در تحقيق براى روشهاى پيشتازی است كه در آنها فناوريهاى توليد پارچه ديجيتالى مى‌تواند با جهان زیست شناسانه ما تعامل داشته باشد. با کار کردن بر تقاطع طراحی محاسباتی، چاپگر سه بعدی، مهندسی مواد و زیست شناسی ترکیبی، آزمایشگاه وی پیشرو در عصر جدیدی از هم‎زیستی بین میکروبها، بدن ما، تولیداتمان و حتی ساختمانهای‎مان است.