لورا گالانته: چگونه و چرا روسیه انتخابات آمریکا را هک کرد؟

هک کردن، اخبار جعلی، حباب‌های اطلاعاتی ... در سال‌های اخیر مسایلی شبیه به این موضوع تبدیل به روزمرگیهای زندگی ما شده. اما همانظور که لورا گالانته تحلیلگر مسایل سایبری در این سخنرانی هشداردهنده برای ما توضیح میدهد، هدف اصلی هر کسی که به دنبال تاتیرگذاری بر روی مسایل سیاسی و جغرافیایی هست به صورت خبیسانه ای چیزی نیست جز: ذهن شما.