کئولو فوکس: چرا باید تحقیقات ژنتیک تنوع بیشتری را شامل شود؟

نود و شش درصد مطالعات ژنتیک بر اساس نژاد اروپایی انجام شده است. بقیه مردم جهان عملا در نظر گرفته نشده اند - و این خطرناک است، چون واکنش ما به داروها بر حسب ترکیب ژنتیکی مان متفاوت است. این گفته متخصص ژنتیک و همراه TED ، کئولو فوکس است. فوکس در تلاش است توالی یابی ژنوم را به یک دموکراسی تبدیل کند، به ویژه با دفاع از جمعیت های بومی، تا با این هدف در تحقیقات فعالیت کنند که نابرابری های بهداشت و درمان را کاهش دهند. او می گوید: "جامعه تحقیقاتی باید خودش را در فرهنگ بومی غرق کند، یا از تلاش بمیرد."