پیا مانچینی: چطور می توان دمکراسی را برای عصر اینترنت ارتقا داد

پیا مانچینی و همکاران او می خواهند در آرژانتین و دیگر کشورها دمکراسی را ارتقاء دهند. آن ها می خواهند بوسیله پلتفرم متن باز و موبایل خود شهروندان را وارد فرایند قانون گذاری کنند و کاندیدایی را انتخاب کنند که به حرفشان گوش دهد.