Gary Wolf: گری ولف: خود اندازگیری

در تد کانس، گری ولف سخنرانی 5 دقیقه ای سرگرم کنند و جذاب جدیدی را ارائه می دهد، با استفاده از ابزارهای قابل حمل برای ردیابی و تجزیه و تحلیل بدن ، خلق و خوی ، رژیم غذایی ، هزینه های شما - همه چیز را در زندگی روزمره شما می توانید اندازه گیری شود -- با جزئیات دقیق.