Mia Nacamulli: اگر آب نخورید چه می‌شود؟ - میا ناکامولی

برای مشاهده درس کامل روی لینک زیر کلیک کنید: در جهان ما آب تقریباً همه جا هست، و یک انسان عادی از ٪۶۰-۵۵ آب تشکیل شده است. حالا آب چه نقشی در بدن ما دارد، و برای اینکه تندرست بمانیم واقعاً باید چه اندازه آب بنوشیم؟ میا ناکامولی فواید آبرسانی را برای سلامتی شرح می‌دهد. درس: میا ناکامولی پویانمایی: کریس بیشاپ