گریگ گیج: چگونه بازوی شخص دیگری را با مغزتان کنترل کنید

گریگ گیج ماموریتی برای در دسترس قراردادن علم مغز به همه هست. در این نمایش سرگرم کننده و کمی ترسناک، متخصص علوم اعصاب و عضو ارشد TED ، با استفاده از کیت DIY ارزان قیمت ساده، آزادی اراده یکی از حاضران را می‌گیرد. این یک ترفند نیست واقعا این کار را می کند. باید ببینی تا باور کنی.