اسکات دینزمور: چطورشغل مورد علاقه مون رو پیدا کنیم؟

اسکات دینزمور کارش رو ول کرد چون بهش احسای خیلی بدی می داد و ۴ سال بعد از اون رو صرف پیدا کردن راهی کرد تا شغلی رو پیدا کنه که از اون لذت ببره و براش اهمیت داشته باشه. در این سخنرانی به ظاهر ساده، او هر چیزی که در رابطه با درک کردن چیزهایی که براتون مهمه — و از دست بکارانجامش شدن رو یاد گرفته به اشتراک می گذاره.