ارتور بروکس: دادخواست یک جمهوری خواه: بیاید با هم کار کنیم

احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات‌ها هردو معتقدند که انگیزه‌هایشان بر اساس عشق است و مخالفانشان انگیزه‌هایشان بر اساس تنفر می‌باشد. با وجود دو قطبی شدید چگونه میتوانیم مشکلات را حل کنیم ؟ در این سخنرانی، محقق علوم اجتماعی ارتور بروکس نظریاتی را در میان میگذارد که هر کدام ما می توانیم انجام دهیم تا بتوانیم یخ‌ها را بشکنیم. «شاید بتوانیم جنگ رنگ پریده طرز فکر را در, که از آن رنج میبریم، در این کشور برداریم جنگی که به مسابقه‌ای برای نظرات تبدیل شده.»