جان گاسیر: مشکلات ناشی از «فنآوری رو به کاهش»

آفرین به فن آوری! این باعث می شود همه چیز برای همه بهتر شود! درسته؟ خب، نه اینطور نیست. هنگامی که یک فن آوری جدید، مانند کتاب های الکترونیکی و یا برنامه سلامتی، تنها در دسترس برخی از افراد قرار می گیرد، این موضوع عواقب ناخواسته برای همه ما در پی دارد. جان گاسیر عضوTED و سرمایه گذار فن آوری، ایده "فن آوری رو به کاهش" را عنوان کرده (اثرات مثبت رسیدن منافع از بالا به پائین درجامعه) و مثال‌های معتبری را بیان می کند از اینکه چگونه تکنولوژی جدید می تواند همه چیز را بدتر کند در صورتیکه بطوریکسان و بر