فی-فی لی: چطور به کامپیوترها فهمیدن عکسها را میاموزیم

وقتی یک دختر بچه خیلی کوچولو به عکسی نگاه می‎کند، عناصر کوچکی را تشخیص می‎‎دهد: "گربه"، " کتاب" و "صندلی". اکنون کامپیوترها نیز برای انجا این کار هوشمند می‎‎شوند. گام بعدی چیست؟ در سخنرانی هیجان‌‎انگیز، متخصص بینایی کامپیوتر فی-فی لی موقعیت این هنر را شرح می‎دهد-- از جمله پایگاه داده‎‎‎‎ها با 15 میلیون عکس که تیمش ساخته تا به کامپیوتر فهمیدن عکسها را بیاموزد-- و هنوز افقهای اصلی در راه هستند.