آلن آدامز: کشف امواج گرانشی به چه معناست

بیش از یک میلیارد سال پیش، دو سیاه‌چاله در کهکشان‌های دوردست در یک چرخشی مارپیچی گیر افتادند، که بطور اجتناب‌ناپذیری به طرف هم کشیده‌ شدند، و با هم برخورد کردند. «تمامی این انرژی به گستره زمان و فضای خودش پمپ شد.» فیزیکدان نظریه‌پرداز آلن آدامز می‌گوید،« این گیتی از انفجار امواج چرخشی گرانشی ساخته شده است.» حدود ۲۵ سال پیش، یک گروه از دانشمندان یک دیتکتور( یابنده) لیزری غول‌پیکر ساختند. در یک سخنرانی تغییر دهند ذهن، آدامز جزئیات آنچه که در سپتامبر ۲۰۱۵ اتفاق افتاد را می‌گوید، لایگو چیز بسیار کوچ