لیلا هوتیت: سه درس برای موفقیت از زبان یک زن شاغل حرفه‌ای عرب

زنان عرب شاغل و حرفه ای نسبت به همتایان مردشان با مسئولیت های بیشتری دست و پنجه نرم می‌کنند، و نسبت به زنان غربی با سخت گیری فرهنگی بیشتری مواجه می‌شوند. موفقیت های آنها می‌تواند چه چیزی به ما دربارۀ پایداری، رقابت، اولویت‌ها و ترقی بیاموزد؟ با ترسیم حرفه‌اش بعنوان یک مهندس، مشاور و مادر در ابوظبی، لیلا هوتیت سه درس برای موفقیت در دنیای مدرن را به اشتراک می‌گذارد.