سیمونا فرانچیزی : اثر انگشت‌تان بیش از آنچه فکرمی‌کنید را فاش می‌کند

اثر انگشت ما چیزی است که ما را منحصربه فرد می‌کند--اما دنیایی از اطلاعات پنهان درون مولکولی است که اقدامات، سبک زندگی و اقدامات روزمره ما را هویدا می‌کند. در این گفت‌و‌گو،شیمی‌دان سیمونا فرانچیزی نشان می‌دهد که چگونه این ردیاب های میکروسکوپی را با استفاده از طیف سنج جرمی، تکنولوژی که اثر انگشت را ازجزئیاتی که قبلا غیرممکن بودند تجزیه می‌کند، و نشان می‌دهد که چگونه علم پزشکی قانونی پیشرفته می‌تواند به دستگیری جنایتکاران توسط پلیس کمک کند.