ترویس رییدر: تقلای ترک مسکن -- و چیزی که پزشکان باید به بیماران در این زمینه بگویند

آمریکا ۵٪ جمعیت جهان را دارد، ولی ۷۰٪ مسکن تولیدی جهان را مصرف می‌کند، که باعث همه‌گیری‌ای شده که مسؤول ده‌ها هزار مرگ بطور سالانه است. چطور به اینجا رسیدیم، و چه کاری در این زمینه می‌توانیم بکنیم؟ در این سخنرانی خودمانی، ترویس رییدر، تقلای دردناک و معمولا پنهان ترک را بازگو می‌کند و نشان می‌دهد پزشکانی که بسرعت مسکن تجویز می‌کنند (و بیشتر از آنچه که باید)، با ابزار ترک آشنایی ندارند تا نهایتا بتوانند مراجعان را کمک کنند که داروها را رها کنند.