لوهان یانگ: چطور دنیایی خلق کنیم که در آن کسی در انتظار پیوند عضو نمی‌میرد

به مدت نزدیک به نیم قرن، دانشمندان در تلاش خلق روندی برای پیوند اعضای حیوانات به انسان‌ها بودند. یک رویای نظری که می‌تواند به صدها هزار انسان نیازمند به پیوند عضوی حیاتی کمک کند. اما خطرها، مخصوصاً انتقال ویروس PERV از خوک به انسان‌ها همیشه بیش از حد زیاد بوده و مانع تحقیقات تا به الان شده است. در یک سخنرانی باور نکردنی، لوهان یانگ نسل شناس یکی از کشفیات بزرگ را توضیح می‌دهد. با استفاده از کریسپِر، تکنیکی برای اصلاح ژن‌ها، او و همکارانش خوک‌هایی خلق کرده‌اند که حامل این ویروس نیستند و دری را به