هارالد هس: دستیابی به موفقیت جدیدی برای اینترنت بی‌سیم

اگر ما بتوانیم با استفاده از تکنولوژی موجود برای دسترسی به اینترنت برای بیش از ۴ میلیارد نفری که در مکان هایی زندگی می‌کنند که زیرساختارهای برای دسترسی به اینترنت ندارند چه می‌شود؟ با استفاده لامپهای LED های و سلول های خورشیدی موجود در بازار، هارالد هاس و تیم همکارش پیشتاز تکنولوژی جدیدی هستند که با استفاده از نور داده‌ها را انتقال می کند، و شاید این کلیدی برای از بین بردن شکاف دیجیتالی باشد. به آنچه که در آینده از اینترنت می توان باشد نگاهی بکنید.