Adam Savage: چطور ایده‌های ساده منجر به کشفیات علمی شدند؟

آدام سَوِیج دو نمونه‌ی شکوهمند از کشفیات علمی ارزشمند را بررسی می‌کند که از روش‌های ساده و نو‌آورانه‌ای سرچشمه گرفتند. روش‌هایی که هر کسی می‌تواند ‌آنها را دنبال کند - محاسبات اراتوستن در اندازه‌گیری محیط زمین در حدود سال ۲۰۰ پیش از میلاد مسیح و اندازه‌گیری سرعت نور توسط هیپولیت فیزو در سال ۱۸۴۹.