رودریگو و گابریلا: عملکرد گیتار اکوستیک هیجانی

رودریگو و گابریلا در اجرای گیتار دونفره، ترکیب کردند ریف های تند خشمگین و ریتم های خیره کننده را با یکدیگر برای ایجاد یک سبکی با اتصال هردو گیتار فلامنکو و موسیقی متال سنگین در این اجرای زندشان "سازنده صدا".