رابرت فول: روبات هایی مجهز به اسرار بدشکل ترین موجودات طبیعت

چگونه روبات ها می توانند بیاموزند که در زمین های ناهموار پایدار بمانند،وارونه حرکت کنند، در هوا حرکات ژیمناستیک انجام داده و بدون صدمه زدن به خودشان روی دیوار حرکت کنند؟ رابرت فول بدن شگفت انگیز سوسک ها را بررسی می کند تا نشان بدهد که این موجودات چه چیزهایی را می توانند به مهندسان رباتیک بیاموزند.