جیسون دی‌کر تیلور: موزه هنر زیر آب: سرشار از حیات

برای جیسون دی‌کر تیلور مجسمه‌ساز، اقیانوس چیزی بیش از یک منبع الهام است-- آنجا موزه و فضای نمایشگاه است. تیلور مجسمه‌هایی از اشکال انسانی و زندگی پیش پا افتاده را خلق می‌کند و آنها را در کف اقیانوس غرق می‌کند، جاییکه آنها جزیی از دریا می‌شوند و از سنگهایی بی‌جان به زیستگاه‌های سرشار از زندگی برای مرجانها، سخت‌پوستان و مخلوقات دیگر تبدیل می‌شوند. نتیجه: حواشی رنگارنگ، فراموش نشدنی و اسرارآمیز درباره وجود زودگذر ما، مقدس بودن اقیانوس و نیروی خیره کننده باز رویشی است.