Spencer Wells: اسپِنسِر وِلز دست‌اندرکار ساختن یک نیانامه برای تمام بشریت.

همه‌ی بشریت تکه‌هایی مشترک از دی‌اِن‌اِی را در خود دارد، که از نیاکان آفریقایی‌تبارمان به ما رسیده‌است. اسپِنسِر وِلز، متخصص ژنتیک، درباره‌ی پروژه‌ی ژن‌نگاری -ژنوگرافیک- سخنرانی می‌کند که در آن از این دی‌اِن‌اِیِ مشترک برای دریافتن این نکته استفاده می‌:شود که ما چگونه - به‌رَغم گونه‌گونی‌مان - به راستی به‌ هم پیوند خورده‌ایم.