مایکل بایرت: نبوغ نقشه متروی لندن

افسانه طراحی مایکل بایرت داستان موفقیت تصادفی یکی از مشهورترین نقشه‌های دنیا را تعریف می‌کند -- نقشه متروی لندن.