آنیکا پالسون: چگونه خود را در میان موسیقی یافتم؟

موسیقی در همه جا و در همه چیز هست. این گفته‌ی یک موسیقیدان، دانشجو و یکی از اعضای باشگاه مدرسان تد است: آنیکا پالسون. گیتار در دست، او با ضرب‌اهنگ‌های زندگی می‌نوازد در میان کشف اینکه چگونه موسیقی ما را به هم متصل می‌کند و ما را همانگونه که هستیم می‌سازد.