Paolo Cardini: پائولو کاردینی: چند وظیفه‌ای را فراموش کنید، سعی کنید یک وظیفه‌ای شوید

مردم دیگر فقط پخت وپز نمیکنند - آنها در حال پخت و پز، ارسال پیام، تلفنی صحبت کردن، تماشای یوتیوب و آپلود عکسهایی از غذایی عالی که به تازگی درست کرده اند هستند. طراح "پائولوکاردینی"، کارائی جهان چند کاره‌ای ما را زیر سوال می برد و موضوع را بر روی - بریدن کارهای دیگر - و" تک وظیفه ای" سوق می دهد. طرح جذاب سه بعدی جلد روی گوشی های هوشمند ممکن است کمک کند.