بیل تی جونز: رقصنده، آوازه خوان، نوازنده .... و لحظه‌ی خلق سِحر

عضو TED و طراح رقص افسانه‌ای بیل تی. جونز همراه با جاشوا رومن و سامی زمانی که بر روی صحنه TED2015 رفتند، نمی‌دانستند دقیقا چه چیزی قراراست اتفاق بی‌افتد. تنها می‌دانستند که می‌خواهند به تماشاگران حاضر فرصتی دهند تا شاهد همکاری خلاقانه آنها باشند. نتیجه: قطعه‌ی بداهه‌ای فوق العاده‌ای است که آن را "دایره سرخ و پرده آبی" می‌نامند که می‌بایست به اشتراک گذاشته شود.