اولی اگنشاتز: پرواز بی‌نهایت با لباس پرواز

پرواز با لباس پرواز آغازی برای ورزش‌های بی‌نهایت است-- یک شاهکار شادی بخش از جسارت باورنکردنی است، که چتربازان را قادر می‌سازد تا برفراز دره‌ها با سرعتی بیشتر از یکصد مایل بر ساعت پرواز کنند. اولی اگنشاتز در رابطه با اینکه چگونه و چرا او این کار را انجام می‌دهد صحبت می‌کند، و فیلم باورنکردنی را نمایش می‌دهد.