جدیده یسلور: چگونه من عاشق اختروش‌های فروزان و جهان افسانه‌ای خودمان شدم

آسمان شب اولین عشق جدیده یسلو در زمان کودکی بود. اکنون او یک فیزیکدان نجومی است که به مطالعه سیاه چال‌های بیش فعال پرجرم می‌پردازد. دراین سخنرانی فریبنده، او ما را به تریلیون‌ها کیلومتر دورتر از زمین می‌برد و به ما اجرامی را که می توانند یک تا ده تریلیون برابرجرم خورشید مان جرم داشته باشند را معرفی می کند - و این که گاهی این جت‌ها جریان قدرتمندی از ذرات را به طرف ما پرتاب می کنند.